ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей Договір публічної оферти про надання послуг встановлює умови та порядок надання послуги з організації та проведення квест-заходу

Виконавцем, та є публічною офертою для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, на нижчевикладених умовах:

1. Основні терміни та визначення

 • Бронювання – попереднє замовленняприміщення квест-кімнатина визначену дату та час;
 • Веб-сайт–веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://teleportrooms.com/, який є основним джереломінформування Клієнтів;
 • Виконавець – Фізична особа-підприємець Артем Святненко;
 • Замовник – будь-яка особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку та приєдналася до умов цього Договору публічної офертиабо виступає від імені та в інтересах визначеної особи/групи осіб;
 • Квест (квест-захід) — аматорське-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань для перемоги у змаганні та виходу із квест-кімнати;
 • Команда – Замовник та інші особи, які беруть участь у квесті разом із Замовником;
 • Оператор квест-заходу – працівникабо представник Виконавця, який безпосередньо супроводжує учасників заходу під час проходження квесту;
 • Прайс-лист – інформація щодо цін на надання послуг з організації та проведення квест-заходу залежно від визначеної дати та часу, а також інформація щодо цін на інвентар та декорації, які знаходяться у квест-кімнаті;
 • Послуги – комплекс платних послуг, які можуть бути отримані Замовником на умовах, в спосіб та у порядку, що регламентуються цим Договором;
 • Публічна оферта– пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

2. Загальні положення 

2.1. Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного прийняття даної публічної оферти є подання Заявки про приєднання до умов Договору публічної оферти про надання послуг.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати вартості Послуг, які зазначені у цьому Договорі.
2.3. Підписанням Заяви про приєднання до умов Договору публічної оферти, Замовник та усі члени його Команди автоматично погоджуються з повним та безумовним прийняттям положень Договору, та гарантують достовірність даних, викладених у Заяві.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець надає послуги з організації та проведення квест-заходу, у квест-кімнаті (на території Виконавця) за вибором Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором.
3.2. До участі в квесті допускаються особи, які досягли чотирнадцятирічного віку. Особи, які не досягли зазначеного віку можуть брати участь лише у супроводі батьків (або законних представників) або за їх письмовим дозволом.
3.3. Замовник має право здійснити бронювання шляхом заповнення електронної анкети або, зателефонувавши за номерами, зазначеними на Веб-сайті. Бронювання квест-кімнати здійснюється на безоплатній основі. За одночасне бронювання трьох та більше приміщень квест-кімнат Виконавець має право вимагати передоплату на умовах, визначених на Веб-сайті.
3.4. У випадку неможливості участі Команди у квест-заході в визначену дату та час, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця, зателефонувавши на будь-який з номерів телефонів, вказаних на Веб-сайті.  
3.4. Виконавець має право відмовити у наданні послуг з організації та проведення квест-заходу:
3.4.1. Якщо Замовник не здійснив бронювання, а приміщення обраної ним квест-кімнати на визначений час вже заброньоване третіми особами;
3.4.2. У випадку порушення правил та вимог, визначених п. 6 цього Договору;

4. Вартість послуг і порядок розрахунків 

4.1. Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраної Замовником квест-кімнати та/або кімнати відпочинку, строку її використання, а також дня та години надання послуг, та відповідно до Прайс-листа, розміщеного на Веб-сайті.
4.2. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні, шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.

5. Строк дії договору, тривалість квест-заходу, кількість учасників

5.1. Тривалість квесту становить 60 хвилин.
5.2. До участі у квест-заході беруть участь команди у складі 2 – 4 гравців. За кожного додаткового учасника квест-кімнати Виконавець може вимагати від Замовника здійснення доплати відповідно до умов, зазначених на Веб-сайті.
5.3. Договір є чинним для Замовника під час перебування у будь-яких приміщеннях, які Виконавець використовує для проведення квест-заходу.

6. Правила поведінки

6.1. Перед початком квесту усі без винятку члени Команди зобов’язані:
6.1.1. Прибути завчасно (за 15 хвилин) до запланованого початку квест-заходу;
6.1.2. Бути одягнутим у зручний для проходження квесту одяг;
6.1.3. Ознайомитися з правилами проходження квест-кімнати;
6.1.4. Прослухати інструктаж Оператора квест-заходу щодо дотримання заходів безпеки і правил поведінки у квест-кімнаті. Учасники квесту зобов’язані суворо дотримуватися вимог, визначених Оператором квест-заходу;
6.1.5. До входу в приміщення квест-кімнати передати Оператору квест-заходу заяву приєднання до умов Договору, підписану усіма членами команди.
6.2. У випадку порушення правила, визначеного п. 6.1.1. Оператор квест-заходу має право скоротити час проходження учасниками Команди квесту відповідно до часу запізнення останнього із членів Команди.
6.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
6.3.1. Брати участь у квесті в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
6.3.2. Псувати майно Виконавця, зокрема, але не виключно, ламати меблі, двері, декорації та інші предмети в приміщеннях;
6.3.3. Вставляти будь-які частини тіла в рухомі механізми;
6.3.4. Брати участь у квесті особам з хворобами серця, опорно-рухового апарату, дихальних органів, нервової системи, епілепсією, черепно-мозковими травмами, переломами, жінкам, які знаходяться у стані вагітності третього триместру, а також за наявності будь-яких інших протипоказань для участі в активно-логічних заходах;
6.3.5. Розголошувати третім особам інформацію про секрети проходження квест-заходу;
6.3.6. Виносити елементи декорацій та інше майно Виконавця за межі приміщення квест-кімнати.
6.4. У випадку порушення правил, визначених пп. 6.2.1-6.2.6 кимось із членів Команди та ігнорування зауважень Оператораквест-заходу, останній має право припинити проходження квест-кімнати та вимагати від учасників покинути приміщення без обов’язку повернення сплачених коштів.

7. Про матеріальну відповідальність

7.1. Виконавець гарантує цілісність усього інвентарю та обладнання, яке знаходяться у квест-кімнаті/кімнаті відпочинку, а також безпечність їх/його використання.
7.2. У випадку знищення чи пошкодженнямайна Замовником або іншими членами Команди Замовник зобов’язується відшкодувати його вартість та інші допоміжні послуги на їх встановлення,відповідно до Прайс-листа замовленої кімнати.
7.3. Протягом участі у квест-заході Виконавець відповідає за збереження майна Замовника, яке здане до камери зберігання та несе за це майнову відповідальність.Про здачу на зберігання особливо цінних речей (вартістю 10 000 гривень) Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця перед здачею таких речей на зберігання.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за:
7.4.1. Точність та правильність інформації, зазначеної Замовником при бронюванні;
7.4.2. Речі, які залишені Замовником та іншими членами Команди поза камерою зберігання;
7.4.3. Пошкоджений одяг та інші елементи одягу учасників заходу;
3.4.4. Невиконання учасниками квест-заходу одного або декількох етапів квесту.
7.4.5. Отримані травми кимось із членів Команди.
7.4.6. Неможливість надання послуг з організації та проведення квест-заходу, якщо це зумовлено причинами, що не залежать від волі Виконавця (в тому числі, але не виключно: відключення електроенергії, водопостачання, проведення перевірок або слідчих дій державними органами тощо).
7.4.7. Витрати, понесені Замовником, у зв’язку з неможливістю здійснення Виконавцем прийнятих на себе зобов’язань, зокрема, але не виключно, внаслідок недотримання Замовником встановлених вимог до участі його особисто і членів сформованої ним Команди.

8. Інші умови

8.1. Замовник підписанням заяви про приєднання до цього Договору надаєдозвіл:
8.1.1. на зберігання персональних даних;
8.1.2. на проведення фото- та відеозйомки проходження квест-заходу, використання її матеріалів та поширення в мережі Інтернет та інших джерелах.
8.2. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу Виконавця категорично забороняється.
8.3. У разі поганого самопочуття або отримання травми Замовник зобов’язаний негайно припинити участь у квестіта звернутися по медичну допомогу.
8.4. Учасник несе самостійну відповідальність за своє життя, стан здоров’я та майно під час участі у квесті.
8.5. Заповненням Заяви приєднання до умов цього Договору та оплатою послуг, Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, а також Прайс-листом до використовуваної квест-кімнати.
8.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до умов цього Договору публічної оферти і, якщо час набрання чинності цим Договором спеціально не обумовлено, він набирає чинності з моменту опублікування їх на офіційному веб-сайті.
8.7. Спори щодо виконання цього договору, що виникли з ініціативи Замовника, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Організатора з пріоритетним досудовим порядком врегулювання спору.
8.8. Замовник підтверджує, що перебуває у ясному розумі, а умови Договору відомі та зрозумілі.

9. Реквізити виконавця

Заява приєднання до умов Договору публічної оферти про надання послуг, яка надається Квест-кімнатою Teleportrooms

Я,__________________________________________________(Замовник), паспорт серії _____№__________, виданий____________________________________________________ зареєстрований(-а) за адресою:__________________________________________________,

та (далі необхідно зазначити ПІБ та підпис кожного члена Команди) ____________________________________________________________підписанням зазначеної Заяви підтверджуємо, що ми:

 1. Ознайомилися з умовамиДоговору (публічної оферти) про надання послуг, а також із Прайс-листом для квест-кімнати _______________________________________________.

2. Погоджуємось неухильно дотримуватись умов (правил) вказаного Договору. Усі умови (правила) є для нас зрозумілими та справедливими.

3. З правилами техніки безпеки під час участі у квест-заході ознайомлені.

4. У випадку знищення чи пошкодження майна Квест-кімнати зобов’язуємось добровільно відшкодувати завдану шкоду в повному обсязі.

5. Цією заявою ми підтверджуємо, що відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) даємо згоду на:

 • обробку наших персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;
 • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
 • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
 ________________Дата _________________Підпис (Замовника) _________________________ПІБ (Замовника)